MOBILE COMPUTING PLATFORMEN

Onze site worden zo gebouwd dat ze perfect toegankelijk zijn op alle mogelijke mobiele computing platformen zoals de Apple iOS (iPhone, iPad), de Androïd, ...

Daarnaast kunnen wij voor u ook een mobiele web-applicatie bouwen.

Of nog een stapje verder een volwaardige App voor de Apple of de Androïd store

>