Project

Unie Sociale Secretariaten

USS is de unie van de sociale secretariaten welke een 40-tal erkende sociale secretariaten overkoepelt. Een erkend sociaal secretariaat is een dienstverlener die in eerste instantie de loonadministratie doet ten behoeve van de werkgever. Daarnaast staat het erkend sociaal secretariaat in voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en zorgt ze voor een doelgerichte en kwaliteitsvolle informatieoverdracht naar de Belgische Overheid in naam en voor rekening van haar klanten/werkgevers.

 

Het extranet ondersteunt de werking in werkgroepen van de leden en de unie met functies zoals contactenbeheer (organisaties en personen), documentbeheer, berichtenbeheer en activiteitenbeheer. Het contactbeheer vormt tevens de basis voor een selectieve toegang tot het extranet en een verfijnd systeem van notificaties bij wijziging van relevante informatie.

 

Recent werd het systeem uitgebreid met een sectornet welke de uitwisseling van informatie met externe organisaties zoals werkgevers, werknemers en overheden ondersteunt.

 

Klant
Unie Sociale Secretariaten
URL
www.uss.be
Online
April 2013
>