INTERNET MARKETING: SEO/SEA EN INTERNET MARKETING EN SOCIALE MEDIA

Online Marketing

Wij staan in voor het bouwen van een kwalitatieve site met gebruiksvriendelijk beheer. Eenmaal de site operationeel is moet die ook nog gevonden worden. Wij u hierin adviseren op basis van onze geïntegreerde online site marketing visie. Hierin combineren we verschillende concepten zoals SEO (Search Engine Optimalisatgion), Interactie met Sociale Media, E-mail marketing en SEA (Search Engine Advertising) in één plan van aanpak met efficiënte meetinstrumenten. En met uzelf in de driver's seat !
 

SEO (Search Engine Optimalisation)

Een belangrijk element hierbij is de positionering van uw website in de zoeksystemen (of Search Engines)). Hierbij denken wij in eerst instantie aan Google. Maar een site die goed scoort in Google komt doorgaans ook bovendrijven in andere zoeksystemen zoals YAHOO, Bing.

Optimaliseren site met I-CMS

Ons I-CMS (Interactief Content Management Systeem) geeft u de mogelijkheid uw site optimaal te configureren voor de Google zoekrobotten. Dit door het gebruik van relevante teksten, trefwoorden en omschrijvingen, URL rewriting en metatags maar ook door een site te bouwen met een herkenbare menustructuur die toegankelijk is voor de zoekmotoren.

Google Analytics

U kunt de het bezoek van uw site meten met behulp van Google Analytics (gratis). Wij helpen u hier op we en zorgen voor de nodige begeleiding.

SEO-advies

Wij staan u bij in het analyseren van deze uw positie en geven de nodige adviezen om deze te verbeteren.
Ook in het toepassen van het AdWords ( pay-per-click) systeem van Google kunnen wij u adviseren.

Interactie met sociale media

Wij zorgen voor een maximale interactie van uw site met de sociale media en netwerken zoals Facebook, Twitter of Linkedin, YouTube en dergelijke. Dit iz zeker aan te raden omdat u op die manier zowel  binnen die diverse media gevonden wordt en deel gaat uitmaken van de voor u belangrijke 'communities' én tegelijk
Dit door het creëren van uw bedrijfspagina op die sociale media waarbij u dan berichten op het prikbord kan plaatsen. U kunt de bezoekers van uw site uitnodigen om u te volgen op de sociale media via de gekende 'Volg ons op Facebook, Twitter, ... buttons)

Of omgekeerd kunnen bezoekers van uw website product pagina's, nieuws, evenementen, etc. ... van uw site overnemen en delen op hun prikbord en zo zichtbaar maken voor hun volgers.

SEA

U kunt, ook op het net betalende advertenties plaatsen

Naast het 'organisch' zoekalgoritme van Google kunt u ook betalend adverteren in Google via Ad Words. Dit werk op basis van een click-en-pay systeem met een door u in te stellen maximum budget.

Ook via Sociale Media zoals Facebook of Twitter kunt u betalende advertenties plaatsen

E-mail marketing (nieuwsbrief)

Waarom ?

Uiteraard spelen de zoeksystemen een belangrijke rol in het vinden van uw site.

Maar vergeet niet dat er nog andere kanalen zijn waarbij uw doelgroep uw site kan vinden: via een link naar uw site (andere site of nieuwsbrief) of via een rechtstreeks intikken van uw webadres.
Ons I-Mailer product en ons communicatieadvies daar zeker bij helpen.

Door digitale communicatie toe te voegen aan uw web-communicatie veranderen we uw website van een statische informatiebron in een proactief medium.

Statistieken tonen aan immers dat wanneer een (potentiële) klant een nieuwsbrief ontvangt over onderwerpen die hem boeien hij in een impulsreactie de link van de nieuwsbrief naar uw website aanklikt.

Wat extra bezoekers naar uw site lokt en dus mogelijke extra contacten en verkopen oplevert.N

Redactie van nieuwsbrief

Naast de bestemmeling van uw boodschap is ook de vormgeving en de inhoud belangrijk. Wij zorgen er voor dat de vormgeving perfect aansluit met het ontwerp van uw website en/of het ontwerp van uw drukwerk. De inhoud kunt u zelf met ons gebruiksvriendelijk CMS (op dezelfde manier als een tekstpagina van uw website) verwerken.

Flashberichten/notificaties

Naast het versturen van digitale nieuwsbrieven kan ook het gebruik van notificaties (Flash-berichten) bij bepaalde acties (triggers) op de site bijdragen tot een optimale interactiviteit met uw klant.

Verzenden

Bij het versturen kunt u selectief uw doelgroep bepalen in functie van één of meerdere criteria op het niveau van het bedrijf en de contactpersonen. Dubbele contacten worden automatisch uitgesloten.

Statistieken

Versturen van communicatie is één zaak maar het is even belangrijk om de nodige rapportering te hebben over de effectiviteit van uw communicatie.

Wij bezorgen u alle nodige statistieken over ontvangen, geopende berichten, geopende links en dergelijke meer.

Klassieke communicatie

Fax-Communicatie

Wij kunnen ook faxen versturen vanuit dezelfde database.

SMS communicatie

Wij kunnen vanuit onze database ook SMS berichten versturen

Gedrukte Communicatie

Naast het versturen van digitale communicatie kunnen wij van uit onze zelfde database ook zorgen voor de aanmaak van uw gedrukte communicatie (E-Publishing).

CRM (Customer Relationship marketing)

Alles begint met een efficiënt contactenbeheer op basis van onze contactendatabase wat zowel bedrijven als organisaties omvat.

Waarbinnen u dan doelgroepen kunt definiëren voor specifieke acties.

>