VISIE OP INTERACTIE TUSSEN WEBTECHNOLOGIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Database gestuurde websites met ‘Brains’

De kernactiviteit van Digital Management Partners is het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van database-gestuurde web-toepassingen op maat van de klant en beheerd door de klant.  

Grafisch excelleren

Wij hechten enorm veel belang aan de kwaliteit van de grafische user-interface van uw website en van alle andere digitale- en printmedia welke wij ontwerpen.

Onderdeel van de bedrijfsstrategie

Waar vroeger een website in grote lijnen neerkwam op een online versie van de bedrijfsbrochure komt er nu heel wat meer bij kijken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de website uw bedrijfsstrategie ondersteunt en het bedrijfsrendement verbetert. En zo dus bijdraagt tot de verhoging van de omzet (bereikbaar voor klanten, aantrekken van prospecten, snel antwoorden op vragen, conversatie met de klanten en prospecten) en tot de beperking van de administratiekosten (gegevens capteren bij klant, verwerking maximaal automatiseren, snelle respons).

Kwaliteit van de website: een heilige drievuldigheid

De kwaliteit van een website wordt bepaald door drie factoren:

  • een kwalitatieve gebruikersinterface (wat je ziet als bezoeker, structuur, navigatie, grafisch ontwerp)
  • een efficiënt beheer (hoe zelf de website aanpassen)
  • actuele “content” (teksten en copywriting, data en beelden)

E-commerce complementair aan de klassieke winkel

Waar de website eerst vooral een marketing doel had worden ze nu meer en meer ook een verkoopinstrument. En dan is het maar een kleine stap naar E-commerce. Met een online catalogus, winkelmandje, e-payment en ondersteunende logistieke diensten. Is dit het einde van de klassiek winkel?
Nee, helemaal niet. Voordelen van het winkelpunt combineren met de voordelen van de webwinkel.

Extranet voor de communicatie met klanten, leveranciers en medewerkers

Bovendien wordt naast een publieke website ook steeds meer aandacht besteed aan een privaat luik (intranet en/of extranet) voor de communicatie met klanten, leveranciers, overheden en andere externe partners. En dit 24/24u en 7/7 dagen.

Zoeksystemen, Google en SEO.

Uiteraard optimaliseren (Search Engine Optimalisation) wij uw website zodoende deze vlot gevonden wordt in de verschillende zoeksystemen zoals Google, Yahoo, Bing,...
De integratie van Google Analytics, Ad Words,... kunnen uw resultaat dan ook gevoelig verhogen.

Integratie met de Sociale Media

Een belangrijke bijdrage tot het gevonden worden, wordt geleverd door de sociale media. Waarbij we vooral denken aan Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube,... Zij zijn de digitale versie van mond-aan-mond reclame, welke nog steeds de beste reclame is. Uw website en uw aanwezigheid op de sociale media worden naadloos op elkaar afgestemd.

Van digitale nieuwsbrief tot conversation management en CRM.

Wat vroeger de website een 1-weg communicatie was wordt door de toepassing van digitale communicatie (onder de vorm van een nieuwsbrief, notificaties en dergelijke) de interactiviteit van een website de regel. Dit versterkt de interactie met uw klanten men maakt van de website een proactief medium. Het wordt aldus uitgebouwd tot een tool voor de conversation manager en geïntegreerd met het CRM (Customer Relationship Management) gebeuren in uw organisatie.
Een volgende stap is het semantisch web.

Op het web anytime, anywhere ... belang van Mobiele platformen

Ook worden onze website zo gebouwd dat zij vlot toegankelijk zijn op diverse mobiele platformen zoals tablets en smartphones dit zowel via de iOS als de Androïd platformen.

Toekomstgericht

We evolueren naar een andere type burger en consument welke inconversatie gaat met en over zijn merk, de media worden on demand, adverteerders moeten multi-channnel gaan werken, digitaal en via de klassieke media,… .

Performante en beveiligde exploitatie

Wij staan ook in voor een performante exploitatie. Het registreren van domeinnamen, de hosting van uw website (webserver, monitoring, backup, ….), het zoeken van optimale mailoplossingen, ...

Advies

Het woord partner(s) neemt een cruciale plaats in onze naam maar ook in ons denken. Wij adviseren u dan ook graag over de interactie met de strategie en de omgeving, over de keuze van mailoplossingen, over de alternatieven voor e-payment en dergelijke meer.

>